De vrouw stumperde achter haar rollator door het winkelcentrum. Ze leek gevangen in haar eigen dimensie. Ineens ontstak ze in toorn. ‘Mevrouw,u mag hier niet fietsen’, schreeuwde ze. De fietser wiepr haar een blik toe of ze met teveel pootjes onder een natte steen uit gekropen kwam. ‘Ik hoor dat ze hier een rollatorverbod gaan instellen,’ antwoordde ze en fietste ontspannen verder.