Ik zag een poster en weet bijna zeker dat die iets betekent. De tekst luidde: ‘Niet handig, wel gordijnen?’. Ik heb peinzend een tijdje staan kijken. Het laat laat me niet los. Vooral het wereldbeeld dat er achter zit. Men wil iets communiceren, maar wat? ik ben voor lekkere korte teksten, maar zou hier een extra woord geen wonderen hebben gedaan?