Ik zag een voetballer op tv.
Ik dacht: hij schiet de
bal in het zijnet.

Een nogal premature conclusie:
ik spreek geen voetbals,
weet niet wat gegenpressing is.

De verslaggever riep:
‘Hij schiet de bal in het zijnet’.
Zie je wel, dacht ik.

In de rust zei een presentator:
Hij schoot de bal in het zijnet.
De kenner knikte braaf en zei:

‘Hij raakte de balk verkeerd.’
De presentator veerde op en zei:
‘Dank je wel dat je dit zo
duidelijk uitlegt.’