Ik lees steeds dat de sociale media voor een verharding van het debat zorgen. Het gaat er inderdaad hard aan toe. Maar het demoniseren van tegenstanders is van alle tijden. In de praktijk blijkt dat er telkens weer groepen opstaan die anderen discrimineren, marginaliseren en hard willen aanpakken. Ze vertellen ‘ware verhalen en feiten’, die voor hun medestanders belangrijk zijn. Voor anderen zijn ze moeilijk na te volgen en ongeloofwaardig. Het is een verschijnsel dat mij sinds mijn studie geschiedenis intrigeert.
Ik ben afgestudeerd op de rol van politieke prenten in de patriottentijd. Dat was de periode van ruwweg 1790 tot 1815. Na de Franse revolutie stond Europa in vuur en vlam. Nederland werd bezet door Franse legers. Eerder kwamen de patriotten op, die eigen legertjes vormden en vonden dat Nederland het wel zonder stadhouder of vorst kon redden. De stadhouder vluchtte naar Engeland. De patriotten steunden de Fransen. Leden van de NSB werden vaak met patriotten vergeleken. In heel Europa stonden de aanhangers en tegenstanders van de revolutie verhit tegenover elkaar.
Dat zorgde voor een onvoorstelbare hoeveelheid prenten en pamfletten. er werden tienduizenden verschillende beledigende pamfletten gedrukt. Uiteraard is de beste manier om een vijand te demoniseren hem te betichten van corruptie en seksuele perversiteiten. Het Frans koningshuis is aan die aantijgingen ten onder gegaan. Ook De Nederlandse Willem en zijn vrouw kregen een lading beschuldigingen naar hun hoofden. Ze verrijkten zichzelf, waren onmatig met drank en seks en ga zo maar door. Een beroemde prent heet ‘Het Geldersche zwijn’. De stadhouder staat er op afgebeeld als een dronken varken die op de grondwet piest. Het onderschrift is ook ruw.
Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over de manier waarop mensen zwart gemaakt worden en alleen maar hun eigen feiten en waarheid geloven. Dit proces komt dikwijls voor in de geschiedenis en helaas er is zelden iets goeds uit voortgekomen. Tenzij je geniet van een massamoord en stromen bloed door de straten. En de mensen, die denken dat ze profiteren vcan haat, grijpen altijd weer op hun voorgangers terug.