Het is een mytisch fabeldier en het noemt zichzelf de volkswil. Het is het idee dat ieder volk een bestemming heeft en dat er een gemeenschappelijke wil is die de mensen leidt naar dat verheven doel; lees het paradijs, utopia. Voor deze stelling is weliswaar geen elk bewijs, maar het blijft steeds maar opduiken. Deze keer bij de Deense Sociaal Democraten. Ze willen de nationale verzorgingsstaat redden. Op zich niets mis met dat streven.
En hoe gaat die reddingsoperatie er dan uitzien? Niet-westerse migranten mogen het land niet meer in, moslimvrouwen moeten verplicht werken en moslims moeten zich aanpassen aan de Deense cultuur. Als buitenlanders zich in Nederland aan zouden moeten passen, zouden ze om 20.00 uur koffie moeten drinken en bij het twee kopje een koekje moeten nemen. Waag het niet dwars te liggen, want dan verhinder je de volkswil haar heilzame werk te doen. Socialisten, die nationalistisch zijn, dat is al merkwaardig, maar in de jaren dertig van de vorige eeuw had je in Zweden socialisten, die ook zulke ideeën hadden, De Myrdals. Volgens het Historisch Nieuwsblad gingen deze mensen niet uit van een klassenmaatschappij, maar van een volksgemeenschap van productieven. Wie niet werkte of anderzins afweek van de sociale norm ondermijnde volksgemeenschap.
Dus als je liever dichter was dan vuilnis ophaalde, dan verstoorde je het geluk van de samenleving. En het erge was, dat paradijs zou iedereen ten deel vallen als die anderen niet zo halsstarrig afweken. Zet de guillotines maar klaar, dan kunnen we dat probleem oplossen. de volkswil is in de kern een uiterst gewelddadig idee en zorgt voor massamoord.