Hoe moest het project heten? Alexis de Roode en ik wisten het niet. We hadden een afspraak met mensen van een deftige instantie. Zo’n project vergt veel vergaderingen om iedereen te overtuigen. Alexis en ik wisten niet of de afspraak definitief was. Dus belde ik onze gesprekspartner op, maar die zat al in een vergadering.
Ik kwam bij de receptie terecht. ‘Heeft die mevrouw om 14.00 uur een afspraak staan?’ vroeg ik. ‘En met wie.’ De man bevestigde de afspraak. Toen viel er een stilte. ‘Ze overlegt met poeten,’ zei hij aarzelend. Dat rijmt op voeten. Het duurde even voor ik mezelf in die omschrijven herkende. Ik belde Alexis en vertelde hem wat de man gezegd wat. We grinnikten. ‘We gaan het woord poëten gebruiken als geuzennaam.’ zei ik. ‘Parade der Poëten, riep Alexis. We hadden een naam.